W imieniu organizatorów konferencji „Przestrzeń Informacyjna Biblioteki Akademickiej” mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w planowanym wydarzeniu.  
Mamy nadzieję, że poruszane podczas konferencji zagadnienia będą dobrą okazją do wymiany opinii i doświadczeń bibliotekarzy pracujących w różnych krajach i środowiskach, wzbogacając tym samym naszą wiedzę i umiejętności.   

Przedłużono termin przesyłania tekstów do 10 czerwca 2017 r.
PROPONOWANY ZAKRES ZAGADNIEŃ:

Zasoby informacyjne biblioteki (elektroniczne bazy danych, katalogi, biblioteki cyfrowe, wystawy elektroniczne),

Nowe technologie i web-serwisy biblioteczne (wyszukiwarki internetowe, wirtualne usługi on-line, witryny internetowe, mobilne wersje stron, sieci społecznościowe, Wikipedia),

Kształcenie informacyjno-komunikacyjne użytkowników bibliotek, popularyzacja czytelnictwa,

Wizerunek i funkcjonowaniе bibliotek akademickich w środowisku lokalnym i regionalnym; promocja biblioteczna, Public Relations.
ORGANIZATORZY

·        Naukowo-Techniczna Biblioteka Uniwersytetu Narodowego – Politechnika Lwowska
·        Biblioteka Politechniki Krakowskiej 
·        Biblioteka Politechniki Łódzkiej
·        Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Z UDZIAŁEM

·        Naukowej Biblioteki im. M. Maksymowicza Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki
·        Biblioteki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Karazina 
·        Biblioteki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Technicznego – Charkowskiego Instytutu Politechnicznego


TERMINY I WAŻNE INFORMACJE


Organizatorzy planują druk materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanej publikacji 
Wszystkie prezentacje z konferencji będą zamieszczone w otwartym repozytorium biblioteki. 
Przewidywany czas wystąpienia to 15-20 min.KOMITET ORGANIZACYJNY:

Renata Samotyj 
rsamotyj@gmail.com oraz ntb.nulp@gmail.com.